I-0744 B Å være i samme båt - Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

Å være i samme båt
Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

I-0744-B

Ved lesing av veilederen benyttes Acrobat Reader. Programmet er gratis og kan lastes ned fra:
http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Å være i samme båt - Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner kan Brosjyren Å være i samme båt – Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner kan leses her (PDF-format)