I-6/2009 Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

Alle som er avhengige av kommunale helse- og omsorgstjenester skal få tilrettelegging og bistand for å kunne utøve sin tro og sitt livssyn. Det slår Helse- og omsorgsdepartementet fast i et rundskriv til alle landets kommuner og fylkesmenn.

Alle som er avhengige av kommunale helse- og omsorgstjenester skal få tilrettelegging og bistand for å kunne utøve sin tro og sitt livssyn. Det slår Helse- og omsorgsdepartementet fast i et rundskriv til alle landets kommuner og fylkesmenn.

- I praksis betyr dette at helse- og sosialtjenesten må sette seg inn i den enkeltes livshistorie og bakgrunn, og være aktive i forhold til å ta kontakt og samarbeide med aktuelle tros- og livssynssamfunn, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Last ned rundskriv I-6/2009 - Rett til egen tros- og livssynsutøvelse.