Indirekte utslipp og eksterne kostnader i transportsektorens bygg- og anleggsfase

På oppdrag for Samferdselsdepartementet har Menon Economics og TØI utarbeidet en rapport som undersøker indirekte klimagassutslipp og andre eksterne kostnader som følger av bygge- og anleggsvirksomhet i transportsektoren i Norge.

Les rapporten her (pdf).