Industrikonsesjonsloven

Lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. (industrikonsesjonsloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser