Informasjon om refusjonsordning for helsetjenester mottatt i et annet EØS-land etter folketrygdloven § 5-24 a, med merknader til forskrift 22. november 2010 nr. 1466 om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land

Klikk her for å lese dokumentet (PDF 280 Kb)