Informasjonsberedskapen i departementene

Statuskartlegging

Rapporten beskriver funnene fra Statskonsults kartlegging av informasjonsberedskapen i 15 departementer.

På oppdrag fra Moderniseringsdepartementet har Statskonsult kartlagt departementenes beredskap for kriseinformasjon.

Rapporten beskriver funnene fra Statskonsults kartlegging av informasjonsberedskapen i 15 departementer. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2004. Kartleggingen er gjennomført ved intervju av øverste informasjonsansvarlig i departementet, som regel informasjonssjefen. Undersøkelsen er basert på Statskonsults faglige normer for god krisekommunikasjonsberedskap.