Innkalling til møte i rådgivende kontaktforum for forenkling overfor næringslivet

Se adresseliste


Deres ref

Vår ref (bes oppgitt ved svar)

Dato

2002/3073 JG

15.08.2002


Innkalling til møte i rådgivende kontaktforum for forenkling overfor næringslivet

Jeg viser til tidligere henvendelse vedrørende oppnevning av personer til et rådgivende kontaktforum overfor næringslivet, og anmodning om innspill til dagsorden.

Første møte i kontaktforumet avholdes 21. august 2002, klokken 1300 til 1500 i Fiskeridepartementets lokaler i Grubbegt. 1 – Rom B 118 "Skrova".

Dagsorden blir følgende:

 1. Statsråden ønsker velkommen og gir en presentasjon av den siste tidens initiativer med vekt på innspill til dagsorden fra organisasjonene (HMS, oppfølging av skjemareduksjonsrapporten, oppfølging av forskrifts-dugnaden m.v.)
 2. Arbeidet med ny ’Et enklere Norge’- handlingsplan, prinsipper og hovedlinjer v. Statssekretær Helle Hammer
 3. Status og fremdrift for konsekvensvurderingsprosjektet v. Prosjektleder Sjur Dahl

Vi ser frem til et fruktbart møte.

Med hilsen
Ida Skard (e.f.)
ekspedisjonssjef

Barbro Noss
avdelingsdirektør

Adresseliste for rådgivende kontaktforum overfor næringslivet

 • Næringslivet Hovedorganisasjon v/ Direktør Inger Aarvig
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon v/Direktør Torild Brende
 • Bedriftsforbundet v/Adm. Dir. Tom Bolstad
 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening v/Adm. dir. Sandra Riise
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon v/Underdir. Bjørn Harald Martinsen
 • Rederiforbundet v/Direktør Malin Stensønes
 • Landslaget for Regnskapskonsulenter v/Styreleder Ingunn Søvik
 • LO v/Nestleder Roar Flåtthen
 • Akademikerne v/Gen. sekr. NIF Kåre Rygg Johnsen
 • YS v/2. nestleder YS Lisbeth Eliasson
 • Sparebankforeningen
 • Sparebanken Rana v/viseadm. Lisbeth Flågeng
 • Finansdepartementet v/Knut Erik Omholt
 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet v/Emma Stenseth