Innspill til Thoriumutvalgets rapport

Som et ledd i oppfølgingen av rapporten knyttet til muligheter og risiko knyttet til bruk av thorium til energiproduksjon har olje- og energimiinisteren besluttet at rapporten skal legges ut på høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.06.2008