Instruks om prioritering av saker etter statsborgerloven

Q-36/2012

Rundskriv Q-362012

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) har etter instruks Q-15/2012 fra departementet berostilt en del saker i påvente av forskriftendringen.

Departementet instruerer om at UDI og UNE prioriterer behandlingen av sakene som har ligget i bero.

Les hele rundskriv Q-362012 som PDF her.