Juridisk utredning – Sosiale tjenester og menneskerettslige forpliktelser

Advokatfirmaet Wiersholm har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet utarbeidet en juridisk utredning om sosiale tjenester og menneskerettslige forpliktelser.

Departementet har innhentet en juridisk utredning som belyser og utdyper hvilke forpliktelser norske myndigheter har etter de internasjonale konvensjonene Norge er bundet av på det menneskerettslige området, og som gir departementet et bedre grunnlag for å fastslå innholdet i disse forpliktelsene.

Utredningen inneholder en analyse av hvilke implikasjoner de menneskerettslige forpliktelsene har for utenlandske statsborgeres rett til å motta sosiale tjenester i Norge. Utredningen belyser også betydningen av menneskerettslige forpliktelser for personer som er norske statsborgere, eller personer som har rett til tjenester på lik linje med norske statsborgere.