Kamp mot fattigdom

Regjeringens handlingsplan for bekjempelse av fattigdom i sør mot 2015

Kamp mot fattigdom!

Regjeringens handlingsplan
for bekjempelse av fattigdom i sør
mot 2015

"Sulten din kan aldri stilles. Du er alltid tørst. Du
kan aldri sove til du er uthvilt."
Fra Senegal

Mars 2002