Kartlegging av det norske bredbåndsmarkedet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

(pdf-format)

Kartlegging av det norske bredbåndsmarkedet (pdf-format)