Kartlegging av utenlandsk informasjonspåvirkning på sosiale medier før, under og etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sammen med Analyse & Tall og Common Consultancy gjennomført en kartlegging av hvorvidt utenlandske aktører forsøkte å påvirke nordmenn på sosiale medier i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023.

Kartleggingen er et av tiltakene i regjeringens tiltaksplan for å forebygge og hindre uønsket påvirkning av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023. Kartleggingen er del av et treårig prosjekt som strekker seg til og med stortingsvalget i 2025. Dette er første av tre rapporter i prosjektet.

Les hele rapporten: Kartlegging av utenlandsk informasjonspåvirkning på sosiale medier før, under og etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 (ffi.no)