Konferanse om resultatledelse/BMS

Påmeldingsfrist er 31. august 2004.

Det er fortsatt noen ledige plasser igjen for dere som ønsker å delta på den nasjonale erfaringskonferansen om resultatledelse/BMS. Påmeldingsfrist er 31. august. (10.08.2004)

Kommuner
Fylkeskommuner

Deres ref

Vår ref
03/702-8

Dato
02.08.2004

KONFERANSE OM RESULTATLEDELSE/ BMS

Det er fortsatt noen ledige plasser igjen for dere som ønsker å delta på den nasjonale erfaringskonferansen om resultatledelse/ BMS.

Formålet med konferansen er å gi en praktisk innføring i bruk av resultatledelse/ BMS som rådmannens og virksomhetsledernes ledelsesverktøy. For politikere, rådmenn og virksomhetsledere i kommunal sektor vil konferansen være både nyttig og interessant og den vil gi et innblikk i hvordan resultatledelse/ BMS blir praktisert i kommunene Tønsberg, Drammen og Bærum. Til konferansen vil det foreligge en ny veileder om den praktiske bruken av resultatledelse/ BMS i kommunal sektor.

Konferansen avholdes i;

Oslo: Tirsdag 21. september 2004. Ingeniørenes hus, Kronprinsensgt. 17.

Bergen: Tirsdag 28. september 2004. Radisson SAS Royal Hotell, Bryggen.

Påmelding skjer pr. e-post: BMS2004@krd.dep.no.
Ved påmelding husk å oppgi navn, kommune og om du/ dere ønsker å delta i Oslo eller Bergen.

Pris pr. deltager er kr. 1000,-. Beløpet betales inn på kontonummer 6345.05.02938 og må merkes ”Kap.571.64”.

Påmelding og betaling må skje innen tirsdag 31. august 2004.

Programmet finner du her!

Velkommen!