Konsekvenser av nedleggelse av Haldenreaktoren (.pdf 903 kB)