Konsekvenser av nedleggelse av Haldenreaktoren (.pdf 903 kB)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet