Kortversjon av Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011) ”Oppskrift for et sunnere kosthold”

Kortversjon av Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen  (2007-2011) ”Oppskrift for et sunnere kosthold” i PDF –format (1.8 MB) IS-0228

 

Norwegian Action Plan on Nutrition (2007-2011) – ”Recipe for a healthier diet” i PDF-format (1.8 MB)  IS-0238