KS1-rapport om Østfoldbanens Østre linje

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Dovre Group og Transportøkonomisk institutt gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalg for Østre linjes forbindelse mot Oslo.

Les rapporten her (pdf)