Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden

Rapporten fra ekstern kvalitetssikring (KS1) tar for seg en tidligere offentliggjort konseptvalganalyse (KVU) for kryssing av Oslofjorden, utarbeidet av Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Les rapporten (pdf)

Vedlegg:

Vedlegg 1 - Gjennomføring av oppdraget (pdf)
Vedlegg 2 - Usikkerhetsanalyse (pdf)
Vedlegg 3 - Samfunnsøkonomisk analyse - forutsetninger og resultater (pdf)