Kvalitetssikringsrapport (KS1) for KVU E6 Høybuktmoen-Kirkenes

Statens vegvesen har sammen med Kystverket, Avinor og Jernbaneverket utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for transportinfrastruktur i Kirkenes-området: (KVU Kirkenes). Nå har utredningen vært til kvalitetssikring.

Det er konsulentgruppen Holte Consulting AS/Samfunns- og næringslivsforskning AS/A-2 Norge AS/Proba Samfunnsanalyse AS som har stått for kvalietssikringen.

Les hele rapporten