Laksesaken i forhold til EU

Laksesaken i forhold til EU

EUs råd vedtok 21. januar 2006 en forordning om innføring av antidumpingtiltak mot import av oppdrettslaks fra Norge. Vedtaket innebærer en minste importpris på 2,80 euro/kg på hel fersk og frossen oppdrettslaks fra Norge (med unntak av én produsent som Kommisjonen ikke fant å ha dumpet). For ulike foredlingsgrader av fersk og frossen laks er minsteprisen høyere. Etter at ulike kontakter med EU ikke ga tilfredsstillende resultater, besluttet Regjeringen å bringe EUs vedtak inn for tvisteløsning i WTO. På den bakgrunn sendte Norge den 17. mars 2006 anmodning til Europakommisjonen om konsultasjoner i henhold til WTOs tvisteløsningsregelverk. Konsultasjonsanmodningen er første formelle skritt i tvisteløsningsprosedyren i WTO. WTO har med utgangpunkt i denne anmodningen opprettet en egen internettside for denne tvisteløsningssaken.

Nedenfor følger ulike dokumenter knyttet til laksesaken i forhold til EU (inkludert enkelte dokumenter fra tidligere faser forut for de nåværende antidumpingtiltak)