Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven

Vern om jordbruksarealene er en forutsetning for matproduksjon, utvikling og verdiskaping i landbruket. Statens landbruksforvaltning har laget en veileder som beskriver hvordan jordbruksarealene kan ivaretas ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.

En viktig oppgave i arealplanleggingen er å sikre jordressursene og verdifulle kulturlandskap. Vern om jordbruksarealene er en forutsetning for matproduksjon, utvikling og verdiskaping i landbruket.

Veilederen er praktisk rettet og viser hvilke muligheter plan- og bygningsloven gir for å ivareta landbrukshensyn i arealplanlegging, og inneholder også ulike eksempler på dette.

Veilederen er primært rettet mot kommunene og deres arbeid med kommuneplanlegging.

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.