Legemiddelloven

LOV-1992-12-04-132 Lov om legemidler m.v.

Denne lov gjelder legemidler og visse andre varer til medisinsk bruk.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser