Forskrift om legemidler til dyr

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 8. september 2022 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler § 2d, § 3, § 10, § 16, § 18, § 25b, § 28 og § 28a. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XIII nr. 22a (forordning (EU) 2021/16), nr. 22b (forordning (EU) 2021/17), nr. 22c (forordning (EU) 2021/578), nr. 22d (forordning (EU) 2021/1904), nr. 22e (forordning (EU) 2021/1248), nr. 22f (forordning (EU) 2021/1280) og nr. 22g (forordning (EU) 2021/1760).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov