Leiejord - avgjørende for økt norsk matproduksjon

Utredning om drivepliktbestemmelsen og leiejordandelen i norsk landbruk

Landbruks- og matdepartementet har gitt Landbruksdirektoratet i oppdrag å nedsette og ledeen arbeidsgruppe for å vurdere effekten av bruk av leiejord og om det bør være større samsvarmellom eier og bruker, samt utrede praktiseringen og effekten av driveplikten.