Lov om aksjeselskaper (ansattes rett til å velge styremedlemmer)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Lov om aksjeselskaper (ansattes rett til å velge styremedlemmer)

Lovtekst på Lovdata.