Lov om aksjeselskaper (ansattes rett til å velge styremedlemmer)

Lov om aksjeselskaper (ansattes rett til å velge styremedlemmer)

Lovtekst på Lovdata.