Lov om alternativ behandling av sykdom

Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling samt å regulere adgangen til å utøve slik behandling.

Se loven på lovdata.no