Endringslov til deltakerloven og havressurslova

Lov om endringar i deltakerloven og havressurslova (endringar i kvotesystemet)

Se loven på lovdata.no