Lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. med sentrale forskrifter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. med sentrale forskrifter

Lovtekst og forskrifter på Lovdata.