Lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. med sentrale forskrifter

Lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. med sentrale forskrifter

Lovtekst og forskrifter på Lovdata.