Helsingforsavtalen

Utenriksdepartementet

Samarbeidsavtale mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Avtalepartene skal søke å bevare og ytterligere utvikle samarbeidet mellom landene på det rettslige, kulturelle, sosiale og økonomiske område, og når det gjelder samferdsel og miljøvern.

Avtalepartene skal søke å bevare og ytterligere utvikle samarbeidet mellom landene på det rettslige, kulturelle, sosiale og økonomiske område, og når det gjelder samferdsel og miljøvern. (Det er ikke hjemlet sentrale forskrifter i loven).

Gå til Lovdatas nettsider for å lese loven i fulltekst.

Se loven på lovdata.no