Lov om straff for smugling på andre land

Lov om straff for å delta i og medvirke til smugling på andre land

Lov om at de som bruker norsk fartøy til smuglerfart på fremmed land straffes med bøter.

Lov om at de som bruker norsk fartøy til smuglerfart på fremmed land straffes med bøter. (Det er ingen sentrale forskrifter hjemlet i denne loven).

Gå til Lovdatas nettsider for å lese loven i fulltekst.Se loven på lovdata.no