Lover og regelverk

Lover og regelverk

For en komplett oversikt over alle forskriftene som Olje- og energidepartementet har ansvaret for, kan du klikke her.

Leter du etter andre lover som er relatert til Olje- og energisektoren, kan du søke på Stiftelsen Lovdatas sider.

Du kan følge Stortingets behandling av lovforslag her.