M-11/1994 - Forskrifter for tilskudd i grøntsektoren - sorter som ikke får tilskudd

(18.01.1994)

Rundskriv
M-11/1994

Saksnr. 1994/00444

18.01.1994

Til

Fylkesmannen, landbruksavdelingen og landbrukskontorene, jordbruksetaten, Omsetningsrådet m. fl.


Distrikts- og kvalitetstilskudd for frukt, frakttilskudd for frukt, tilskudd til fruktlager og grunntilskudd for epler og pærer er alle sortsavhengige tilskudd.

Sortsutvalget for frukt har fastsatt følgende endring vedr. sorter som ikke får tilskudd (jfr. tidligere rundskriv M-2/93, M-102/92 og M-167/88):

Moreller

Fra og med sesongen 1994 får ikke følgende sort tilskudd: Sunflets.

Med hilsen

Martin Holtung

   
   

Carl Erik Semb

Saksbehandler: Vidar Ø. Doknes