M-12/1993 - Investeringstilskott - utbetalingsfullmakter 1993

(25.01.1993)

Rundskriv
M-12/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/01128

25.01.1993

Til

fylkeslandbrukskontorene, jordbruksetaten

Investeringstilskott - utbetalingsfullmakter 1993

Rundskrivet er lagt ut som PDF – les det her

Med hilsen

Martin Holtung

Jarlei Nordheim

Saksbehandler: Henrik EinevollØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55