M-17/1998 - Oversendelse av ny forskrift for innførsel av planter og plantedeler m.v. til Norge

R-659 (24.09.1998)

Rundskriv
M-17/1998
R-659

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1998/06233

24. september 1998

Til

Landbrukstilsynet, Planteforsk plantevernet, Fylkesmannen, landbruksavdelingene, Tollvesenet, Statens Kornforretning, Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Gartnerforbund, Gartnerhallen, Grønnsak- og potetgrossistenes landsforbund, Bama-gruppen A/S

Oversendelse av ny forskrift for innførsel av planter og plantedeler m.v. til Norge

Vedlagt følger ny forskrift for innførsel av planter og plantedeler m.v. til Norge av 10.09.98.

Forskriften trer i kraft 01.10.98. Samtidig oppheves forskrift for innførsel av planter og plantedeler m.v. til Norge av 12.09.83.

Vedlegg:

Forskrift for innførsel av planter og plantedeler m.v. til Norge av 10.09.98 ( forskriften er utgått)

Med hilsen

Carl Erik Semb
underdirektør

Thomas Berg Nordahl
konsulent
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55