M-19/1994 - Tilskott til jordbruksveger

(23.02.1994)

Rundskriv
M-19/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/2011

23.02.1994

Til

Fylkesmannen, landbruksavdelingene og kommunene

Tilskott til jordbruksveger

De senere årene er det innvilget tilskott til jordbruksveger over kap. 1142 (investeringer og næringstiltak i skogbruket). Det er ikke satt av særskilte midler til jordbruksveger over dette budsjettkapittelet for 1994. Det kan således ikke innvilges nye tilsagn om tilskott eller tilleggstilskott til eldre jordbruksveger i 1994.

Slik det går fram av St.prp.nr. 1 (1993-94) vil det kunne innvilges tilskott til kombinasjonsveger som er til nytte både for skogbruk, jordbruk og utmarksnæring.

Landbruksavdelingene må avgjøre foreliggende søknader om tilskott til jordbruksveger på denne bakgrunn.

Med hilsen

Magne Stubsjøen

Ragnar Mjelde

Statskonsulent Henrik EinevollØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55