M-20/1995 - Autorisasjonskurs - økonomiske spørsmål og bruk av leger

R-384 (24.02.1995)

Rundskriv
M-20/1995
R-384

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/05695

24. februar 1995

Til alle

Fylkesmenn og kommuner, jordbruksetaten, Statskonsulenten i Plantevern, Landbruksforelaget

Autorisasjonskurs - økonomiske spørsmål og bruk av leger

Landbruksdepartementet har fått en del henvendelser angående autorisasjonskurs. Med dette rundskrivet vil vi endre noen av retningslinjene.

Eksamensavgift: Vi har til nå latt fylkene kreve inn en eksamensavgift til dekking av utgifter i forbindelse med avvikling av eksamen. Departementet har kommet til at eksamensgebyret bør avvikles. De pengene som allerede er tatt inn kan godt brukes til å heve kompetansen i plantevern i de enkelte fylker og kommuner.

Utgifter til tilleggshefter: Til nå har Landbruksdepartementet dekket utgifter til tilleggshefter til kursboka. Kursene skal imidlertid være selvfinansierende. Departementet har derfor kommet til at kursdeltagerne heretter skal kjøpe og betale selv alle hefter de trenger til kurset, eller kostnaden kan regnes inn i kursavgiften. Riktignok trenger ikke alle tilleggsheftene, men forskjellen i pris for den enkelte kursdeltager blir så liten at det må være akseptabelt.

Bruk av leger på kursene: I følge rundskriv av 15.7.92 skal «plantevernmidler og helserisiko» undervises av lege. Dette blir med dette endret slik at alle som har relevant utdannelse på universitets-/høyskolenivå heretter kan undervise også denne delen. Vi overlater dermed til Landbruksavdelingene å vurdere hvem som i hvert enkelt tilfelle er best egnet til å utføre undervisningen. Når det gjelder kravet om at undervisningen vedrørende verneutstyr skal ivaretas av folk fra Arbeidstilsynet, skal heretter Landbruksdepartementet kunne gi dispensasjon fra dette i særlige tilfeller.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Carl Erik Semb

Saksbehandler: Bente FøreidØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55