M-2/1993 - Forskrifter for tilskudd i grøntsektoren - sorter som ikke får tilskudd

(06.01.1993)

Rundskriv
M-2/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/00117

06.01.1993

Til

Fylkeslandbrukskontorene og landbrukskontorene, jordbruksetaten Omsetningsrådet m. fl.

Forskrifter for tilskudd i grøntsektoren - sorter som ikke får tilskudd

Distrikts- og kvalitetstilskudd for frukt, frakttilskudd for frukt, tilskudd til fruktlager og grunntilskudd for epler og pærer er alle sortsavhengige tilskudd.

Sortsutvalget for frukt har fastsatt følgende endringer vedr. sorter som ikke får tilskudd (jfr. tidligere rund­skriv M-102/92 og M-167/88):

Eple

Fra og med sesongen 1995 får følgende sorter ikke til­skudd:
James Grieve, Ingrid Marie

Følgende sorter skal vurderes årlig på grunnlag av produksjonsmengde og markedsforhold:
Filippa, Transparente Blanche

Pære

Følgende sorter skal vurderes årlig på grunnlag av produksjonsmengde og markedsforhold:
Precoce de Trevoux

Plomme

Følgende sorter skal vurderes årlig på grunnlag av produksjonsmengde og markedsforhold:
d’Oullins

Søtkirsebær

Fra og med sesongen 1995 får følgende sorter ikke tilskudd:
Holmabær, Små Elton, Werders

Følgende sorter skal vurderes årlig på grunnlag av produksjonsmengde og markedsforhold:
Berny, Sumfleths

Med hilsen

Martin Holtung

Kjell Nyhus
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55