M-2/1995 - Forskrift om godkjente (reinavla) dyr av hestefamilien

R-366 (01.01.1995)

Rundskriv
M-2/1995
R-366

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/10011

1, januar 1995

Forskrift om godkjente (reinavla) dyr av hestefamilien av 01.01.95 (utgått)

Til alle

Fylkesmenn, Landbruksavdelingen, Stiftelsen Norsk Hestesenter

Ny forskrift om godkjente (reinavla) dyr av hestefamilien

Landbruksdepartementet har den 01.01.95 endra forskrift om godkjente (reinavla) dyr av hestefamilien etter forslag fra Norsk Hestesenter.

Det er gjort endringer i §§ 6, 7, 8, 9, 10 og 14. Vedrørende § 14.2 er det varslet et nytt direktiv (94/28) som skal tre i kraft innenfor EU-området pr. 01.07.95. Direktivet, som enda ikke er vedtatt innenfor EØS-området, omhandler regler for avl og avstamning ved import av dyr, sæd, egg og embryo fra tredjeland (land utenfor EU). Det kan derfor bli aktuelt å endre forskriften på dette punkt i løpet av 1995.

Forskriften gjelder fra 01.01.95. Fra samme tid blir forskrift av 01.12.93 oppheva.

Forskriften følger vedlagt.(ikke elektronisk)

Med hilsen

Martin Holtung

Kjell Nyhus

Sakshandsamar: Per FinsetØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55