M-28/1996 - Ny forskrift om settepotet

R-470 (15.07.1996)

Rundskriv
M-28/1996
R-470

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1996/03377

15. juli 1996

Forskrift om settepoteter.

Til

Landbrukstilsynet, Alle fylkesmenn, landbruksavdelingene, Alle kommuner, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbrukets forsøksringer

Ny forskrift om settepoteter

Den 2. juli fastsatte Landbruksdepartementet ny forskrift om settepoteter. Forskriften trer i kraft straks.

Vi ber Landbrukstilsynet gjøre forskriften kjent for alle som er involvert i settepotetavlen.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Torgun M. Johnsen
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55