M-28/1997 - Takster for offentlig prøvetaking av såvarer

R-562 (26.09.1997)

M-28/1997 R-562

Takster for offentlig prøvetaking av såvarer, av 26. September 1997

Rundskrivet foreligger ikke i fulltekst på vår hjemmeside.Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55