M-30/1995 - Organisert beitebruk

R-393 (10.04.1995)

Rundskriv
M-30/1995
R-393

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Sakser. 1995/03210

10. april 1995

Til

Fylkesmannen, landbruksavdelingen, alle fylker

Organisert beitebruk

Det vises til rundskriv 1/95 datert 04.01.95 fra Erling Skurdal om bl.a. frister for søknad og videre behandling av soøknader om tilskott til organisert beitebruk.

Følgende frister settes for den videre behandling av søknadene:

10.05.95 Frist for registrering av soknadene i tilskottsystemet ved landbruksavdelingen. Rapporten TR76 «Utregning av ordinært tilskott» beregner tilskottets størrelse til de enkelte beitelag og benyttes av FMLA ved anmodning om utbetalingsfullmakt.

20.05.95 Frist for Landbruksdepartementet til å oversende utbetalingsfullmakt til landbruksavdelingene.

01.06.95 Siste frist for utbetaling (endret i forhold til rundskriv 1/95 fra E.Skurdal). NIT-landbruk henter data for beregning av særskilt tilskott og utkjøring av lands statistikk. Det er viktig at fristen blir overholdt da datagrunnlaget for utarbeiding av landsstatistikk hentes ved dette tidspunkt.

Samtidig med innsending av rapport TR76 sendes 2 eksemplarer (på papir) av følgende rapporter for beitesesongene 1993 og 1994:

TR71 Lagsoversikt (innen kommune)

TR71 Fylkesoversikt (kommuner)

TR72 Beitelagsdata

TR74 Beitefylke

Martin Holtung

Kjell Nyhus

Saksbeh.: Per FinsetØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55