M-33/1995 - Kontroll av kode 132 mot leveranseregistret for slakt

R-396 (08.05.1995)

Rundskriv
M-33/1995
R-396

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1995/03838

8. mai 1995

Til alle

Fylkesmenn, landbruksavdelingen

Kontroll av kode 132 mot leveranseregistret for slakt

Etter kontroll av kode 132 mot leveranseregistret for slakt for januar og februar vil det bli laget en liste over bruk som har levert et antall dyr til slakt i januar og februar som er større enn toleransegrensen for leveranser utover oppgitt antall dyr i kode 132 etter følgende kriterier:

  • Bruk med mer enn 39 dyr i kode 130+131 og som har levert mer enn 5 % av disse i januar og/eller februar.
  • Bruk med mindre enn 40 dyr i kode 130+131 og som har levert mer enn 2 dyr av disse i januar og/eller februar.

(dette vil si dyr utover oppgitt antall i kode 132)

Listene sendes til:

  • kommunene (kommunevis)
  • fylkene (fylkesvis) for tilbakemelding hvis enkelte bruk skulle ha spesielle forhold rundt leveransene i januar og februar som tilsier at trekket kan reduseres eller bortfalle.

For at et trekk skal kunne reduseres fordres det at det er en nødsituasjon på bruket som har ført til at det er levert et større antall dyr til slakt i januar og februar enn oppgitt i kode 132. Dette kan feks. være sykdom i besetningen, brann (driftsbygning), konkurs, dødsfall o.l. Det holder ikke at brukeren har feilvurdert formengden eller at «det passet seg slik» eller av andre grunner ikke har avholdt seg fra å levere. Nødsituasjonen skal dokumenteres av veterinær hvis sykdom er årsaken til leveransen, andre årsaker må dokumenteres av kommunen

Kommunene melder tilbake til fylkene innen torsdag 18.5.95.

Fylkene tar avgjørelsen for om et bruk skal få redusert/slettet trekket ut fra kommunens/brukerens forklaring og dokumentasjon.

Fylkene melder bruk med endrede trekk til LD innen mandag 22.5.95.

De reelle endringene i trekket blir foretatt av LD.

Trekket

Det samlede produksjonstillegget som søkeren har krav på, regnet etter faktisk antall dyr i kode 130, 131 og 132, skal avkortes med et beløp tilsvarende den merutbetaling søkeren ville oppnådd ved å gi feil opplysninger, jfr. generell forskrift for produksjonstillegg § 9.

Med hilsen

Martin Holtung

Aase Storhaug
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55