M-36/1994 - Innsamling av brukt landbruksplast

(09.05.1994)

Rundskriv
M-36/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/04527

09.05.1994

Til

Fylkesmennene, Kommunene, Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag
Kopi:
Miljøvemdepartementet Folldal Gjenvinning a.s, REOP A/S

Innsamling av brukt landbruksplast

Fra 1. juli 1994 har det nyopprettede selskapet Folldal Gjenvinning a.s inngått avtale med Miljøvemdepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet om gjenvinning av brukt landbruksplast. Avtalen var tidligere med REOP A/S, men REOP legges ned når Folldal Gjenvinning a.s overtar 01.07.94.

Selskapet er dannet av plastfoliebedriftene Norfolier as & co, Rosenlew AS, Fritz Rambech AIS, BACA Plastindustri A.S, Chr. Æske A/S og Sandvik Produksjon A.S.

Produksjonen ved Folldal Gjenvinning a.s vil starte ca 01.01.95, men folieinnsamlingen vil være i drift fra 01.07.94. Kontoret ved Folldal Gjenvinning a.s vil være bemannet fra ca. 15.05.94.

Innsamling - levering

Innsamlinga av landbruksplast lokalt har tidligere vært organisert på ulike måter. Noen steder har frivillige organisasjoner eller næringsorganisasjoner tått initiativ til dugnader. I andre områder har interkommunale renovasjonsselskap stått for innsamlinga. Det legges opp til at en lokalt avgjør hvordan innsamlinga skal organiseres. Landbruksetaten bør være behjelpelig med å legge til rette for hensiktsmessige rutiner.

Folldal Gjenvinning a.s vil stå for transport fra lokalt innsamlingssted til gjenvinningsan­legget. Innsamlere kan melde fra til Folldal Gjenvinning a.s tlf. 62 49 06 00 2850 FOLLDAL fax. 62 49 06 08 når plasten er klar for henting

Henting vil skje etter de planer Folldal Gjenvinning a.s har for frakt i distriktet, og kan ikke forventes hentet utenom dette. Imidlertid vil lagerplassen hos Folldal Gjenvinning a.s bli større enn den REOP hadde slik at de kan ta inn større mengder. En kan på den måten unngå at plasten blir liggende unødig lenge etter at den er meldt inn til Folldal Gjenvinning a.s.

Basert på veiesedler fra Folldal Gjenvinning a.s vil lokal innsamler få en godtgjørelse som for 1994 er fastsatt til 40 øre pr. kg. Det tas forbehold om at godtgjørelsen kan bli justert ved ekstrem forurensning av den leverte plasten. Folldal Gjenvinning a.s vil stå for økonomiske oppgjør med lokal innsamler.

Godtgjørelse kan gis til privatpersoner, renovasjonsselskap, organisasjoner eller andre som står ansvarlig for innsamlinga. Godtgjørelsen er i første rekke ment å være en kompensasjon for arbeidet med pressing av plasten. Transporten fra det enkelte bruk til lokalt innsamlingssted forutsettes ordnet av brukeren.

Folldal Gjenvinning a.s vil dekke kostnadene ved transport fra lokalt innsamlingssted til gjenvinningsanlegget.

Sortering - rengjøring

Følgende plasttyper kan leveres for:

 • materialgjenvinning
 • rundballesekker
 • emballasjesekker
 • innersekk i storsekk
 • over/underplast
 • plasthetter/krympeplast
 • solfangerplast (også i rull)
 • bobleplast
 • energigjenvinning
 • nedbrutt folie/sprø folie (energigjenvinning)
 • ensileringsfolie - rundballefolie, teno spin
 • klebe/strekkfolie

Plasten skal leveres i pressede baller. Videre må plasten være rengjort for jord, stein og andre fremmedlegemer (streng, tau, planker m.v.).

Før pressing i baller må plasten sorteres i to grupper for henholdsvis materialgjenvinning og energigjenvinning, jfr. ovennevnte inndeling.

Følgende plasttyper skal ikke samles inn for gjenvinning:

 • vevd yttersekk
 • plastkanner (egen ordning maursyrekanner)
 • plastrør
 • plast fra husholdning

Brosjyren om plastinnsamling i landbruket vil bli revidert slik at adresser og telefonnummer blir riktig. Brosjyren blir laget med tanke på informasjon til den enkelte bruker om sortering, rengjøring og levering.

Fylkesmennene og kommunene vil få oversendt brosjyren til utdeling. De som ønsker å få tilsendt flere brosjyrer kan ta kontakt med Folldal Gjenvinning a.s.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Bent Gunnar NæssØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55