M-44/1993 - Opphevelse av forskrift om innkreving av gebyr for behandling av søknader om innførsel av dyr og smitteførende gjenstander

(28.06.1993)

Rundskriv
M-44/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/07213

28.06.1993

Til

alle veterinærer

Opphevelse av forskrift om innkreving av gebyr for behandling av søknader om innførsel av dyr og smitteførende gjenstander

Ovennevnte forskrift fastsatt ved kongelig resolusjon av 10. november 1989 ble ved kongelig resolusjon av 26. februar 1993 opphevet med virkning fra 1. mars 1993.

Håndbokkode 732.300 av 26. mars 1990 går derfor ut.

Med hilsen

Marit R. Birkelid
fung. underdirektør

Karin Irgens
førstekonsulent
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55