M-46/1996 - Forskrift om tiltak mot farlige plantesjukdommer og skadedyr på planter (planteskadegjørere) og forskrift om Innførsel av planter og plantedeler m.v. til Norge

R-488 (13.01.1997)

Rundskriv
M-46/1996
R-488

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1996/6742

13.01.1996

Til

Statens landbrukstilsyn, Planteforsk, Fylkesmannen, landbruksavdelingene, Kommunene, Gartnerforbundet, Gartnerhallen, Grønnsak- og potetgrossistenes Landsforbund, Settepotetdyrkernes landslag, Bama-gruppen A/S

Forskrift om tiltak mot farlige plantesjukdommer og skadedyr på planter (planteskadegjørere) og forskrift om Innførsel av planter og plantedeler m.v. til Norge

Vedlagt følger ny revidert Forskrift om tiltak mot farlige plantesjukdommer og skadedr på planter, fastsatt 12. desember 1996. (Utgått)

Det er kun to forhold som er endret i forskriften i forhold til tidligere. Dette gjelder overføring av forvaltningsansvaret for forskriften fra Planteforsk til Landbrukstilsvnet. Denne endringen er i tråd med St.prp. nr. 63, C)m organisering av høgre utdanning og sektorforskning på landbruksområdet der det står at det skal foretas en omlegging slik at Landbrukstilsynet overtar de lovhjemlede forvaltningsoppgavene som Planteforsk tidligere har hatt. Landbrukstilsynet skal gjennomføre sine oppgaver ved hjelp av faglig bistand fra Planteforsk og assistanse fra fylkesmennenes landbruksavdelinger.

Planteforsk, Plantevernet har foretatt en faglig vurdering av situasjonen med hensyn til Amerikansk blomstertrips (Frankliniella occidentalis). Amerikansk blomstertrips er påvist i en rekke sendinger i de seinere år. Skadegjøreren er også blitt utbredt i Norge og det er klare indikasjoner på at det skjer spredning mellom bedrifter i landet. Planteforsk sin konklusjon og anbefaling er at skadegjøreren bør overføres fra vedlegg A (farlige planteskadegjørere) til vedlegg B (andre viktige planteskadegjørere). Landbrukstilsynet i samråd med Planteforsk bar anmodet departementet om at Amerikansk blomstertrips overføres fra vedlegg A til vedlegg B. I vedlagte forskrift er Amerikansk blomstertrips overført fra vedlegg A, farlige planteskadegjørere til vedlegg B. andre viktige planteskadegjørere.

Samme endringen er fastsatt i Forskrift for innførsel av planter og plantedeler m.v. til Norge der Amerikansk blomstertrips er overflyttet fra liste A til liste B i denne forskriftens vedlegg I.

I tillegg er det foretatt en teknisk oppretting i Forskrift om tiltak mot farlige plantesjukdommer og skadedyr på planter, slik at fylkeslandbrukskontoret nå er endret til fylkesmannen. Det er ikke foretatt noen endringer i de utfyllende bestemmelsene.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Carl Erik Semb

Saksbehandler: Torgun M. JohnsenØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55