M-47/1994 - Gjødseldyreenheter for livkylling

(27.06.1994)

Rundskriv
M-47/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/05923

27.06.1994

Til

Fylkesmennene, landbruksavdelingen, Kommunene

Gjødseldyreenheter for livkylling

Det har ikke vært fastlagt noe offisielt krav til antall livkyllinger pr. gjødseldyreenhet (GDE). Departementet har tidligere sagt at en ser det som naturlig at GDE for livkylling sammenlignes med slaktekylling. Innholdet av fosfor (P) i gjødsla fra livkylling sammenlignet med gjødsla fra slaktekylling tilsier ca. 1.000 livkyllinger pr. GDE.

Normen for livkylling er derfor fastlagt til 1.000 livkyllinger pr. GDE.

Ved revideringen av forskriften og retningslinjene for lagring og spredning av husdyrgjødsel kan det være aktuelt å se på om en skal endre GDE for enkelte dyreslag. Det kan blant annet være aktuelt for slaktekylling og dermed også livkylling siden de har et relativt stort innhold av P i gjødsla pr. GDE. En eventuell skjerping i kravet vil tidligst bli gjort gjeldene fra 01.01.96.

I vårt brev til landbruksavdelingene 18.02.94, foreslo departementet at “Skjema for beregning av spredeareal og for korrigering av antall gjødseldyreenheter”(M-0466) bare sendes ut ved søknadsomgangen 31.12.94. Vi har fått få innsigelser mot dette forslaget så M-0466 vil ikke bli sendt ut ved søknadsomgangen 31.07.94. Det betyr også at det ikke vil bli sendt ut lister (PT -1005 og -1006) som viser bruk som mangler spredeareal etter søknadsomgangen 31.07.94.

Med hilsen

Med hilsen

Matin Holtung e.f.

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Bent Gunnar NæssØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55