M-49/1993 - Oppheving av forskrifter om mædi

(20.08.1993)

Rundskriv
M-49/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/08869

20.08.1993

Til

alle veterinærer

Oppheving av forskrifter om mædi

Med virkning fra 1. september 1993 oppheves Forskrifter om forbod mot å føra/flytta levande sau frå Time kommune i Rogaland fylke til andre områder av fylket, fastsatt av Landbruksdepartementet 28. juli 1987.

Endringene medfører at småfe fra besetninger som ikke er pålagt restriksjoner fritt kan flyttes fra Time kommune til andre områder av fylket.

Med hilsen

Steinar Svanemyr .
f. underdirektør

Marit HalIaraker e.f.
underdirektør
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55