M-60/1994 - Nytt søknadsskjema for søknad om tilskott til miljøtiltak M-0447

(29.07.1994)

Rundskriv
M-60/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/07320

29.07.1994

Til

alle fylkesmenn, landbruksavdelingene, alle kommuner

Nytt søknadsskjema for søknad om tilskott til miljøtiltak M-0447

Vedlagt følger nytt søknadsskjema for søknad om tilskott til miljøtiltak (20 stk til kommunene og 1000 stk til fylkene). Ytterligere eksemplarer kan bestilles hos Statens forvaltningstjeneste, seksjon Trykksakekspedisjonen. Skjemaets nr. er M-0447. (Ikke elektronisk)

Nytt skjermbilde for registrering av miljøplantinger og økologiske rensetiltak er under testing. Vi regner med å ha programmet klart for registrering av søknader i begynnelsen av august.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Torgun M. Johnsen
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55