M-70/1994 - Forskrifter for tilskudd i grøntsektoren

(20.09.1994)

Rundskriv
M-70/1994

Saksnr. 1994/06095

20.09.1994

Til

Fylkesmannen, landbruksavdelingen og landbrukskontorene, jordbruksetaten m.fl.

Forskrifter for tilskudd i grøntsektoren

Det er foretatt visse endringer i forskrifter for tilskudd i grøntsektoren i samsvar med jordbruksoppgjøret pr. 1. juli 1994. De nye forskriftene følger vedlagt. (Utgått)

Generell forskrift, § 4. 1. ledd, endret til:
“Tilskudd kan gis til produsenter som søker produksjonstillegg i jordbruket og er berettighet produksjonstillegg. Produsenter med kun veksthus og-/eller drivbenker kan få tilskudd på grøntsektoren uten å være berettiget produksjonstillegg, men må ha sendt inn utfylt søknadsskjema for produksjonstillegg og tilfredsstille kravene i den generelle forskriften om produksjonstillegg.

Generell forskrift, § 4, 2. ledd, endret til:
“Ved beregning av arbeidsinnsats brukes de normer som benyttes i forbindelse med produksjonstillegg i jordbruket”

Generell forskrift, § 4. 4. ledd, endret til:
“Pensjonister som ellers tilfredstiller de generelle vilkårene for produksjonstillegg i jordbruket og som har sendt inn søknadsskjema for dette kan få tilskudd i grøntsektoren”.

Med hilsen

Magne Stubsjøen

   
   

Carl Erik Semb

Saksbeh.: Vidar Ø. Doknes