M-7/1993 - Konvertering av større investeringstilskott - oppgaver og tidsplan

(13.01.1993)

Rundskriv
M-7/1993

Saksnr. 1993/00489

13.01.1993

Til

fylkeslandbrukskontorene, jordbruksetaten

Konvertering av større investeringstilskott - oppgaver og tidsplan

Med hilsen

Martin Holtung

Jarleif Norheim

Saksbehandler: Henrik Einevoll